Video

El Dezenfektanı Kullanım Amacı ve Şekli

ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİĞİ / EL DEZENFEKTANI KULLANIM AMACI VE ŞEKLİ El dezenfektanı hastalık oluşturan mikroorganizmaların kendi vücudumuza ya da başka kişilere, yüzeylere hastalık bulaştırmasını engellemek amacıyla kullanılır. En sık ve en güvenli kullanılan yöntem alkol bazlı el dezenfektanlarıdır. Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında sabun ve su ile önce bu kirliliğin...